ȘTIINȚA STERIL-AIRE

Ştiința din spatele Steril-Aire

Știința din spatele Steril Aire ne diferențiază.

Pentru a putea înțelege cum funcționează UVC Steril-Aire, este important să se înțeleagă știința din spatele UVC. Lungimea de undă C a spectrului UV (UVC – 253.7nm) distruge ADN-ul microorganismelor, facând imposibilă capacitatea de multiplicare a  celulelor. Energia UVC orientată spre vaporizator și tava de scurgere distruge biofilmul(o matrice lipicioasă de microorganisme care se dezvoltă în prezența umidității) răspândit în sistemele HVAC și conduce la o serie de probleme în ceea ce privește calitatea aerului din interior (IAQ) și probleme operaționale HVAC. UVC-ul distruge de asemenea virusurile și bacteriile din aerul care circulă printr-un sistem HVAC.

Pentru controlul microbian cât mai eficient, Emițătorii Germicizi UVC Steril-Aire se instalează pe partea de alimentare cu aer a sistemului, în aval de vaporizatorul de răcire, deasupra tăvii de scurgere. Această locație de instalare oferă controlul microbian și al biofilmului mai eficient decât instalarea UVC-ului în tubulatură. UVC Steril-Aire asigură curățarea simultană a microorganismelor de pe suprafețe cât și distrugerea lor din aer prin iradierea contaminanților la sursă – vaporizatoare și tăvile de scurgere. Steril-Aire a patentat această configurație de instalare în 1998.

Aerul recirculat din sistemele HVAC creează redundanță în expunerea microoranismelor la UVC, asigurând multiple treceri astfel încât energia luminoasă este eficient împotriva numărului mare de microorganisme din aer. Steril-Aire UVC oferă cel mai mare randament UVC, crescând eficiența sistemului HVAC, în același timp îmbunătățind calitatea aerului din interior

Pentru performanțe optime, sistemele UVC Steril-Aire au fost proiectate pentru a asigura un randament de nouă microwaţi per inch liniar de sticlă măsurată de la o distanță de un metru, testat la o viteză a aerului de 2m/s la o temperatură de 10°C. Randamentul UVC scade în timp, ajungând la jumătate după 9000 de ore de funcționare sau la puțin mai mult de un an, atunci când funcționează 24 de ore, zi de zi. Este necesar să se înceapă de la un randament suficient de mare, pentru a se asigura că puterea adecvată va fi menținută pe parcursul funcționării dispozitivului, în caz contrar este posibil ca sistemul UVC să nu fie capabil  să mențină un control eficient microbian.

Emițătorii UVC multi-brevetați Steril-Aire asigură performanța UVC cu cea mai lungă durată de viață disponibilă. După cum se arată în graficul comparativ de mai jos, aceștia au fost testați independent și s-a dovedit ca au un randament de până la 6 ori mai mare decât a altor dispozitive UVC în condițiile de operare ale sistemului HVAC.

emit

Utilizarea UVC în sistemele HVAC este acum recunoscut ca fiind un factor important care contribuie la îmbunătățirea calității aerului din interior, controlul biofilmelor, economiei de energie, precum și reducerea costurilor de întreținere în mediile din domeniile sănătății, rezidențiale, comerciale sau altele. Potrivit unui raport emis la 24 iunie 2009 de către ASHRAE, transmiterea aeriană a bolilor prin intermediul sistemelor de încălzire și de condiționare a aerului pot fi mult mai frecvente decât se credea anterior. ASHRAE menționează UVC-ul ca fiind una dintre strategiile de control care ar putea ajuta la evitarea transmiterii.

ASHRAE Position Document on Airborne Infectious Diseases

Manualul ASHRAE de proiectare HVAC pentru spitale şi clinici 2013 – ediția a doua identifică HVAC ca un rezervor și o sursă de infecții. În manual se afirmă ” radiația UV poate fi eficientă în reducerea virulenței microorganismelor și prin urmare, în încercarea de a reduce rata de infectare.”

Cea mai cuprinzătoare sursă independentă de informații despre compararea sistemelor de lămpi UVC este o serie de rapoarte din 2006 intitulat „Biological Inactivation Efficiency of HVAC In-Duct Ultraviolet Light Devices„. Această testare a fost solicitată de către Agenția de Protecție a Mediului (EPA), în colaborare cu Centrul de Cercetare pentru Securitate Internă Națională (NHSRC) și realizat de RTI International. Acest test a confirmat faptul că Emițătorii UVC Steril-Aire sunt în medie de până la 6 ori mai eficienți decât lămpile UV testate ale concurenței pe baza raportului Kill/Watt(puterea de ucidere/consum).

study

Rapoartele de cercetare pot fi accesate pe site-ul EPA la http://cfpub.epa.gov/si/si_public_record_report.cfm?address=nhsrc/si/&dirEntryId=233212

Steril-Aire a dezvoltat un standard de aplicare, în scopul de a publica informațiile necesare pentru aplicarea cu succes a lămpilor germicide UVC în sistemele HVAC. Este o compilaţie de date tehnice şi caiete de sarcini, precum și  principii de instalare, dimensionare, dozare, necesare pentru a ajuta cititorii în selecția adecvată și aplicarea corectă a sistemelor de lămpi UVC.

Vizitați Amazon Kindle

Steril-Aire UVC for HVAC® Application Standard

Există un număr mare de dovezi științifice privind biofilmul HVAC și legătura cu calitatea slabă a aerului din interior, infecţiile dobândite în spital, precum și efectele negative asupra sănătății ocupanților. Pentru date științifice suplimentare și link-uri bibliografice, următoarele studii de caz includ date științifice și link-uri către alte resurse, date și rezultate despre cercetarea calității aerului din interior și tehnologia de purificare a aerului cu ajutorul luminii UV.